X

Seoses Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis ineraktiivse graafika kujundaja (INK) eriala omandamisega kogun infot erinevate praktikavõimaluste kohta.
Minu praktikaperioodi kogupikkus on 17 kuud (1950 töötundi), mille eeldatav algusaeg on 1. veebruar 2020.

Praktikakohtadeks sobivad näiteks:
*   disainiagentuurid. reklaamibürood jms kujundustöid pakkuvad ettevõtted;
*   ajalehetoimetused, kirjastused (ehk kõik küljendustöö ja illustratsioonide loomisega tegelevad ettevõtted);
*   trükikojad (trükiettevalmistuse sügavam tundmaõppimine ja praktiseerimine);
*   fotoateljeed jms fototöötlusega seotud ettevõtted;
*   arvutigraafika ja 3D modelleerimisega tegelevad ettevõtted.

Planeeritud praktikaperioodi on võimalik erinevate ettevõtete vahel jagada ka lühemateks ehk 2-4 pikkusteks praktikaperioodideks. Seega kui vajate enda tegusasse meeskonda veel ühte hea väljaõppe ja kõrge töömotivastiooniga ajutist tiimiliiget, siis olen koostööpakkumistele avatud. 

⚠️ Kirjeldatud praktikat reguleerib Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

Oled koostööst huvitatud, pakud praktikakohta või soovid olla mulle eeskujulik mentor?   → JAH
Lisainfo saamiseks palun kirjuta 📨 arma@arma.ee


2019. aasta sügisel Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli sisedisaini konkursi tarbeks valminud piktogrammidega fuajeekujundus.