X

Seoses Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis ineraktiivse graafika kujundaja eriala omandamisega otsin alates 21.01.2020 elukutselist disainerit ehk mentorit, kes:

  1. omab vähemalt 10-aasta pikkust töökogemust animaatori, arvutigraafiku või graafilise disainerina;
  2. on omandanud 1. punktis kirjeldatud kvalifikatsiooni,
  3. sisemist motivatsiooni ja tahet - olles valmis mind kogu allpool toodud praktikaperioodi vältel enda väärt teadmistega arendama ning vajadusel ka karmi sõnaga juhendama!

Praktikaperioodi kogupikkus on 17 kuud (1950 töötundi, ajavahemikul 2020-2021), mille eeldatav algusaeg oli 1. veebruar 2020.

Seega kui vajate enda tegusasse meeskonda veel ühte hea väljaõppe ja kõrge töömotivastiooniga ajutist tiimiliiget, siis olen koostööpakkumistele avatud. PORTFOOLIO

⚠️ Kirjeldatud praktikat reguleerib Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

   Lisainfo saamiseks palun kirjuta 📨 arma@arma.ee


2019. aasta sügisel Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli sisedisaini konkursi tarbeks valminud piktogrammidega fuajeekujundus.