X
1. FOTO

1.1.  Üksikute piltide tegemine  (2-5 digipilti kliendi valikul) .................... 12 eurot pilt *
1.2.  Pildistamine matustel (5-10 digipilti)  ................................................. 40 eurot / h *
1.3.  Pildistamine üritustel ja sündmustel (al. 10 digipilti) .......................... 60 eurot *
1.4.  Kliendi saadetud pildifaili korrigeerimine või foto taastamine ............ 20 eurot pilt
1.5.  Olemasoleva(te) pildifaili(de) eritöötlus (fotomanipulatsioon I) .... al.  30 eurot pilt
1.6.  Sürrealistliku e. fantaasiapildi loomine (fotomanipulatsioon II) .... al.  50 eurot pilt

 * Pildistades väljaspool Põhja-Pärnumaa valda lisandub edasi-tagasi sõidukulu 0,20 eurot/km

 

2. GRAAFIKA

2.1.  Idee arendus ja paberile visandamine ........................................... al.  30 eurot / tk
2.2.  Olemasoleva visandi digitaliseerimine (kontuuritud vektorgraafika) ...... 8 eurot / h
2.3.  Olemasoleva visandi digitaliseerimine (värviline vektorgraafika) ......... 12 eurot / h
2.4.  Digitaalse signatuuri/vesimärgi väljatöötamine ............................. al.  40 eurot / tk
2.5.  Digitaalse illustratsiooni või karikatuuri loomine ............................ al.  70 eurot / tk
2.6.  Kaubamärgi, logo või loosungi väljatöötamine .............................. al.  80 eurot / tk
2.7.  Olemasoleva kaubamärgi, logo või loosungi värskendamine ........ al.  40 eurot / tk
2.8.  Infograafika tegemine .................................................................... al.  60 eurot / tk
2.9.  Lisatöö ja kokkulepitud muudatused tellitud töödes  ............................ 20 eurot / h

 

3. KUJUNDUS

3.1.  Visiitkaardi, kutse või personaalse õnnitluse kujundamine ........... 18-25 eurot / tk
3.2.  Blanketi, esitlusslaidi põhja või kuulutuse kujundamine ............... al.  25 eurot / tk
3.3.  E-kaardi või staatilise veebibänneri kujundamine ......................... al.  30 eurot / tk
3.4.  Pakendi etiketi või ühepoolse reklaamtrükise kujundamine .......... al.  35 eurot / tk
3.5.  Pakendi või kahepoolse reklaamtrükise kujundamine (A4) ........... al.  50 eurot / tk
3.6.  Fotoraamatu kujundamine + 1 eksemplari väljatrükk ...................  al.  60 eurot / tk
3.7.  Lihtne või mallipõhine veebilehe kujundus ja ülesseadmine ........ al.  180 eurot / tk
3.8.  Personaalse veebilehe kujund., ülessead. ja klenditugi (1 kuu) ... al.  350 eurot / tk
3.9.  Veebilehe hooldus ja uuendamine (4 korda kuus) ............................ 40 eurot / kuu
3.10.  Erakorraline veebiabi või kokkulepitud muudatused tellitud töödes .... 20 eurot / h

 

4. LISATEENUSED

4.1.  Personaalne konsultatsioon .............................................................. 15 eurot / h *
4.2.  Käelised jms arendavad tegevused lastele (vanuses 5-12 aastat) ... 20 eurot / h *
4.3.  Ettevalmistatud grupiarutelud "Kuidas ja millest alustada?" .............. 25 eurot / h*

 * Lisandub edasi-tagasi sõidukulu 0,20 eurot/km ja materjalikulu 3-6 eurot/osaleja.

Hinnakiri .pdf versioonis

Lisainfo või personaalse hinnapakkumise saamiseks palun saatke e-kiri aadressile arma@arma.ee.