X

Lühidalt autorist

Minu nimi on Arma ja olen üks paljudest nn laulva revolutsiooni ajal sündinud eestlastest. Seega tean, mida tähendab eurostandardite ja nutiseadmete vaba elu. Ilmselt ongi minu lapsepõlv üheks põhjuseks, miks ma kogu oma teadliku elu erinevate loovtegevuste vastu olen huvi tundnud, sest 90.-datel olid õuemängud, joonistamine, meisterdamine, käsitöö ja pildistamine peamised noorte vaba aega ja selle veetmisvõimalusi kirjeldavad tegevused.

2000. aastate algul hakkasid mulle sügavamat huvi pakkuma arvutiteadus ja graafiline disain ning aastal 2005 lõpetasingi informaatika eriala. Need õpingud panid aluse minu digitehnoloogilistele teadmistele ja süvendasid huvi kujundusvaldkonna vastu. Kuus aastat hiljem ehk 2011. aasta suvel otsustasin, et asun graafilist disaini õppima. Paraku kooli sisseastumiseksamil vedasid mind minu loogika ja matemaatiline mõtlemine alt ning kukkusin eksamil kolinal läbi! Saabus tõehetk, mille tulemusel mõistsin, et sel hetkel oli vaja teha kannapööre ja panustada oma aega ja energiat sootuks teisele valdkonnale - mõeldud-tehtud ning juba samal aastal sai minust hoopis majandusteaduse tudeng ... Need õpingud said eduka lõpu 2015. aastal.

Kuid kõik need aastad on ikkagi hinges kripeldanud see lapsepõlves sisse kodeeritud loomingulisus ning viimased 4 aastat olengi end eelpool mainitud lapsepõlve hobide arendamisele pühendanud. Enamjaolt küll kujunduse, aga ka fototöötluse ja joonistamise alal. Selle aja vältel olen mõistnud, et digitaalne loometegevus ongi see valdkond, milles soovin enda olemasolevad teadmised proovile panna ning seeläbi enda oskusi ja kogemusi ka laiemalt jagada. Hetkel täiendan ennast interaktiivse graafika kujundaja (INK) erialal ja tegutsen ärisektoris - pakkudes eelkõige foto,- graafika ja kujundusteenuseid. See tähendab, et lisaks õpingutele ja loomingulisele tööle tuleb igapäevaselt tegeleda ka erinevate koostööpakkumiste leidmise- ja seeläbi kliendibaasi suurendamisega, kogeda uusi väljakutseid ning kasvada koos teadmus-, digi- ja loomemajanduse arengutega.

 

Nime valik & päritolu

Kuigi minule nime panemise lugu on seotud Saaremaaga, siis sõna arma pärineb hoopis ladina keelest ning tähendas eelkõige (enese)kaitsevahendina kasutatavat relva. Ülemaailmset (sõjalist) tuntust on minu eesnimele genereerinud mitmeosaline arvutimäng Armed Assault. Viimast tuntaksegi eelkõige lühendatult ehk ArmA nime all.

Haridusvaldkonnas on arma nimekaimudeks näiteks: 1955. aastal Inglismaal loodud koolitusteenust pakkuv kutseühing - ARMA International ja ökonomeetrias rakendatav autoregressiivne libiseva keskmise ehk ARMA mudel. Eestis on minu nime ja isikut ekslikult seostatud nii trükifirma OÜ Arma Trükk, Arma ratsatalu kui ka MTÜ-ga Arma Estonia.

Kuna aeg on sellele tähenduslikule nimisõnale juba üsna omanäolise kuvandi loonud, siis kannab valitud veebilehe nimigi edasi teatavat ajaloolist väärtust, väljendab autori isikupära ja olemust, tutvustab Arma.ee kaasaegse loometegevuse visiooni ning kokkuvõttes kirjeldabki veebilehe tekkelugu kõige paremini.

 

Eesmärk & tegevus

2015. aastal loodud Arma.ee kajastab peamiselt elektroonilise kunsti rakendamist fotomanipulatsioonis ja kujunduses. Esitletud portfoolio põhiväärtusteks on emotsioon ja tahe eristuda (Think different!). Autori peamisteks töövahenditeks on: 2 fotokaamerat, pliiats, paber, graafikalaud ja arvuti. Seetõttu jagunevad ka tehtud tööd kolme kategooriasse: foto, graafika ja kujundus. Esitletud loomingut on võimalik kasutada nii veebis, trükis, tootearenduses kui ka meedias. Seega kui vajate ideid või teostust näiteks:

  • *   erinevate objektide pildistamisel, vanade fotode digitaliseerimisel ja parendamisel või töötlemata pildifailide sürrealistlikuks muutmisel;
  • *   infograafika, illustratsiooni-, karikatuuri loomisel või olemasoleva visandi digitaliseerimisel;
  • *   kaubamärgi, logo, loosungi, signatuuri väljatöötamisel või värskendamisel;
  • *   kutse, visiit-, õnnitlus- või kinkekaardi, kuulutuse, infovoldiku, raamatukaante või veebilehe kujundamisel,
  • .

siis ootan põnevusega koostööpakkumist. Saates mulle oma soovi või lühikese ideekirjelduse loome koos midagi abstraktset, rariteetset, mitmekülgset ja arvestavat - midagi omanäolist ja erilist!
.

Tähelepanu!
Kogu Arma.ee veebilehel nähtuv materjal on autorikaitse objekt ning kõigile autori poolt loodud teostele (sh tellimustöödele) kehtivad autori varalised autoriõigused (sh avaldamis- ja reprodutseerimisõigused) seni kuni ei ole kokku lepitud teisiti.